प्रधानमन्त्री ओलीले आज धरहरा उदघाटन गर्नुहुदै, तत्काल अवलोकन गर्न भने नपाइने

sf7df8f}F !) j}zfv M e”sDkn] Iflt k’ØfPsf] w/x/f k’glgdf0f{kl5 . j}zfv !! ut] pb3f6g ul/g] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

६ वर्षअघि भूकम्पले ढालेको धरहराको टावर बनाउने काम सकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज धरहरा उदघाटन गर्न लाग्नुभएको हो ।
२०७२ सालको भूकम्पले नौ तले धराहरा भत्किएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिले धरहरा रहेकै स्थानमा २२ तले धरहरा पुनर्निर्माण गरेको छ ।

पुनर्निर्मित धरहरामा सुनको जलप लगाइएको गजुर बुधबार राखिएको थियो ।

दुईवटा लिफ्ट र रंगरोगनको काम सकिएको छ । हाललाई एउटा मात्र लिफ्ट सन्चालन गरिएको छ । पार्किङ क्षेत्र, बगैंचालगायतको काम जारी रहेको छ । धरहरालाई बलियो, आकर्षक र अपांगमैत्री बनाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इञ्जिनियर राजुमान मानन्धरले बताउनुभयो ।

वरपरको २९ रोपनीमा विस्तारित रुपमा सुन्धारालाई समेटेर पार्क बनाउने सरकारी योजना अनुसार ३ अर्ब ८ करोड लागतमा रमण कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ ।

धरहराको उद्घाटन आज गरिए पनि तत्काल अवलोकन गर्न भने नपाइने बताइएको छ । आउँदो मंसिरसम्म सबै काम सकेपछि मात्रै सबैका लागि धरहरा खुला गर्ने तयारी भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ इञ्जिनियर राजुमान मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।