आउँदो असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन सरकारको आग्रह


सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेका सम्बन्धित निजी तथा सङ्गठित संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचना निकालेर आउँदो असार मसान्तसम्म सूचीकृत भइ सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा लिन आग्रह गरेको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार २०७८ भित्र योगदान सुरु गर्ने निजी तथा सङ्गठित संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुन कोषले आग्रह गरेको हो ।

२०७८ को असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरुले चाहेमा निवृत्तिभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने, अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीको रुपमा प्रदान गर्न सकिने लगायतका सुविधा कोषमा व्यवस्था रहेको छ ।